Informacje bieżące WTiICh

Uwaga! Badania okresowe dla studentów! 06.11.2018 09:54

Uwaga !

Studenci,  którzy nie posiadają ważnych badań oraz którym w roku akademickim 2018/2019 upływa termin ważności badań, kierowani są na podstawie decyzji Rektora na obowiązkowe badania okresowe.
Badania przeprowadzone zostaną w Przychodni Ogólnej przy ul. Bohaterów Warszawy 51 w Szczecinie, które odbędą się w godz. 11:00 - 13:00 oraz 13:30 - 18:00 wg harmonogramu poniżej

Listy studentów wg nr albumów:

  

Dzień

14.11.2018

15.11.2018

16.11.2018

19.11.2018

20.11.2018

21.11.2018

Wydział

Rok/Forma/St./Kier.

WTiICh

I rok/S1/ ICHiP

II rok/S1/ ICHiP

III rok/S1/ ICHiP

IV rok/S1/ ICHiP

 

WTiICh

II rok/S1/Chemia

III rok/S1/Chemia

IV rok/S1/Chemia

WTiICh

I rok/S1/NT

II rok/S1/NT

III rok/S1/NT

IV rok/S1/NT 

WTiICh

I rok/S1/TCH

II rok/S1/TCH

WTiICh

III rok/S1/TCH

IV rok/S1/TCH

 

WTiICh

I rok/S2/ ICHiP

II rok/S2/ ICHiP

I rok/S2/TCH

II rok/S2/TCH

Grupa

 

Liczba studentów

29

19

21

17

20

28

S1 – studia stacjonarne I stopnia

S2 – studia stacjonarne II stopnia

ICHiP – Inżynieria chemiczna i procesowa

TCH – Technologia chemiczna

 NT - Nanotechnologia