Informacje bieżące WTiICh

Terminy egzaminu z języka angielskiego w przewodach doktorskich na WTiICh 20.06.2018 15:11

Najbliższy termin egzaminu doktorskiego z języka angielskiego został ustalony na 26 czerwca br, godz. 10:30. Egzamin odbywa się
zgodnie z zasadami podanymi przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, przed komisją w składzie:
- prof. dr hab.inż. Ryszard j. Kaleńczuk - przewodniczący,
- mgr Artur Lenart - egzaminator ze SPNJO,
- dr hab. inż. Rafał Rakoczy, prof. nadzw. ZUT.

Promotor ma prawo być obecny podczas egzaminu swojego doktoranta.

Osoby zainteresowane podejściem do egzaminu w tym terminie proszę o jak najszybsze zgłoszenie Dziekanatu i egzaminatora.  

 

Kolejna możliwość podejścia do egzaminu  przewidujemy w dniu 12 września br, godz. 12:30. Zapisy na ten termin zbiera Kierownik Dziekanatu WTiICh.

Kolejne terminy - dotyczące roku akademickiego 2018/2019 - zostaną podane później.