Informacje bieżące WTiICh

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko doktorant – stypendysta w projekcie OPUS 31.07.2018 11:56

W wyniku przeprowadzonego konkursu ogłoszonego na stronie www.wtiich.zut.edu.pl, oraz  na www.ncn.gov.pl, na stanowisko doktorant - stypendysta wybrany został Pan mgr inż. Bartłomiej Wilk.
Wybrana osoba wykonywać będzie prace w projekcie badawczym pt. „Badanie procesów zachodzących w układzie nanokrystaliczne żelazo/amoniak/wodór” (OPUS14 umowa nr UMO-2017/27/B/ST8/02947), kierowanym przez prof. dr. hab. inż. Waleriana Arabczyka, realizowanym na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej, w Instytucie Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska.