Informacje bieżące WTiICh

Informacja o konkursie na stanowisko doktorant - stypendysta 27.06.2018 13:57

Poniżej treść ogłoszenia dotyczącego konkursu:

Nazwa jednostki: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej,
Nazwa stanowiska: doktorant - stypendysta
Wymagania:

1. Tytuł zawodowy magistra nauk chemicznych.
2. Wiedza z zakresu chemii fizycznej, chemii nieorganicznej, technologii nanomateriałów.
3. Udokumentowany dorobek naukowy.
4. Dobra znajomość języka angielskiego.
5. Znaczne zaawansowanie pracy doktorskiej z tematyki zbieżnej z tematem Projektu „Badanie procesów zachodzących w układzie nanokrystaliczne żelazo/amoniak/wodór” warunkującej przystąpienie do obrony pracy doktorskiej w terminie nie dłuższym niż 9 m-cy.
6.Chęć oraz predyspozycje do podjęcia pracy naukowej.
7. Umiejętność samodzielnej pracy, jak i w zespole

Opis zadań:

Czynna aktywność w bieżących zadaniach Projektu. Interpretacja otrzymanych wyników badań. Uczestnictwo w seminarium doktorskim i przygotowanie rozprawy doktorskiej.

Typ konkursu NCN: OPUS – ST
Termin składania ofert: 8 lipca 2018, 23:59
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

Stypendium naukowe w wysokości 2500zł zostanie przyznane na okres do złożenia pracy doktorskiej, jednak nie dłużej niż do końca marca 2019r. Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

Dodatkowe informacje:

Konkurs na stanowisko doktorant – stypendysta będzie przeprowadzony wg wytycznych zawartych w REGULAMINIE PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW NAUKOWYCH W PROJEKTACH BADAWCZYCH FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW NCN, przez komisję konkursową powołaną przez kierownika projektu prof. dra hab. inż. Waleriana Arabczyka
www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2016/uchwala96_2016-zal1.pdf
Zgłoszenia należy przesyłać na adres e-mail sekretarza komisji konkursowej dr inż. Ewy Ekiert: edabrowa@zut.edu.pl.
Zgłoszenia powinny zawierać:
1. Życiorys (CV)
2. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - klauzula informacyjna i klauzula zgody
3. Informacja dotycząca publikacji naukowych wraz z listą odbytych konferencji z tytułami i autorami wystąpień, informacją o stypendiach, nagrodach i wyróżnieniach
4. List motywacyjny z opisem zainteresowań naukowych,
5. Zaświadczenie o otwarciu przewodu doktorskiego
Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami odbędą się 09.07.2018r. od godz. 10:00 w budynku Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej, ul. Pułaskiego 10, pok. 130.