Informacje bieżące WTiICh

ERASMUS+ drugi nabór na wyjazdy dydaktyczne i szkoleniowe 2018/2019 27.09.2018 09:10

Szanowni Państwo,

Informujemy o uruchomieniu drugiego naboru na wyjazdy dydaktyczne oraz szkoleniowe (nabór otwarty) realizowane w roku 2018/2019 (Program
Erasmus+) – wyjazdy do krajów uczestniczących w Programie Erasmus (KA103)

Harmonogram naboru zaplanowany jest następująco:


25 września – 9 listopada:  NABÓR WNIOSKÓW

A. wyjazdy dydaktyczne – nabór na wydziale (wnioski składane u Pełnomocników Dziekana ds. Współpracy Dydaktycznej z Zagranicą)

B. wyjazdy szkoleniowe – nabór centralny (wnioski składane w Dziale Mobilności Międzynarodowej. ul. Pułaskiego 10, 70-322 Szczecin, parter, pokój 15 i 16) – w ramach tego naboru nauczyciele akademiccy mogą złożyć wniosek tylko wówczas, jeśli celem wyjazdu jest podnoszenie
kompetencji metodycznych (preferowany specjalistyczny kurs metodyczny)


12 – 23 listopada: OCENA WNIOSKÓW

A. wyjazdy dydaktyczne - przez wydziałową komisję rekrutacyjną powołaną przez Dziekana, przekazanie protokołu do Działu Mobilności Międzynarodowej

B. wyjazdy szkoleniowe – przez centralną komisję rekrutacyjną powołaną przez Rektora


do 30 listopada 2018 - OGŁOSZENIE WYNIKÓW drugiego naboru ST 2018/2019


Proszę o zwrócenie uwagi na następujące kwestie:
- w ramach danego naboru kandydat/ka może złożyć tylko jeden wniosek
- użycie właściwego formularza zgodnego z wnioskowanym typem wyjazdu
- spełnienie warunków formalnych danego typu wyjazdu (dydaktyka:
wymagana liczba godzin; szkolenie – w przypadku nauczycieli
akademickich celem może być jedynie podniesienie kompetencji
dydaktycznych)

Oba nabory zostaną dziś ogłoszone poprzez stronę www.erasmusplus.zut.edu.pl